Zadzwoń do nas: +48 530 760 998

Wytwornice pary

Wytwornica paryNasza firma oferuje wytwornice pary firmy Interblok.

Szybka wytwornica pary firmy Interblok umożliwia otrzymywanie pary o ciśnieniu do 1.0 bar przy wykorzystaniu niezwykle prostej i ekonomicznej technologii. Głównym  elementem tego urządzenia jest olejowy lub gazowy palnik, który spala praktycznie 100% dostarczonej mieszanki powietrza i paliwa. W specjalnej komorze spalania, do strumienia spalin wtryskiwana jest woda o max ciśnieniu 4,0 bar. Wytworzona w ten sposób para o regulowanej temperaturze od 100 do 180°C zawiera nieznaczne  ilości CO2 i NOX.    Urządzenie wytwarza parę już po ok. 15 sekundach od chwili włączenia do ruchu. Przy zastosowaniu takiej technologii, wytwornica uzyskuje sprawność do 98%. Stosowana w tym procesie woda nie wymaga uzdatniania, najczęściej jest to woda wodociągowa, pitna. Urządzenie może być zasilane gazem ziemnym, propanem, olejem opałowym lekkim lub biodieslem lub gazem i olejem przy zastosowaniu palnika dwumedialnego. Wytwornica ta nie potrzebuje tradycyjnej kotłowni z kominem, zbiornikiem wody zasilającej, stacją uzdatniania wody i pompami zasilającymi. Może być zabudowana w kontenerze wraz ze zbiornikiem wody gorącej, zbiornikiem paliwa i agregatem prądotwórczym. Takie rozwiązanie daje możliwość zasilania dowolnych instalacji w każdych warunkach.

Wytwornica pary

Urządzenie znajduje wiele zastosowań:

  • sterylizacja pomieszczeń, np. komór pieczarkarni,
  • suszenie elementów prefabrykatów betonowych i nagrzewanie kruszywa w silosach,
  • czyszczenie i suszenie zbiorników,
  • suszenie i dezynfekcja drewna,
  • wygrzewanie hałd kruszców żwirów, rud, trocin, odpadów zielonych w ogrodnictwie, rurociągów, pojazdów i pojemników,
  • szybkie ogrzewanie wody technicznej do celów produkcyjnych np: w wytwórniach betonu towarowego,
  • usuwanie oblodzenia z pojazdów samochodowych, pociągów, samolotów,
  • usuwanie osadów tłustych z wagonów, lokomotyw i samochodów.

Poniżej prezentujemy podstawowe dane wytwornic:

Model

ST-350

ST-102

ST-302

ST-502

Moc grzewcza kW/h

98

290

870

1450

Wydajność parowania, [t/h]

0.15

0.5

1.5

2.5

Moc zużywana, [kW]

3

7

15

35

Zużycie wody, [l/min]

2

4

12

19

Maksymalne zużycie gazu ziemnego, [m3/h]

10

28

85

142

Maksymalne zużycie oleju opałowego [l/h]

8

23

69

115

Waga, [t]

0.6

1.7

2.2

3.8

Wymiary, [m]: ? długość

1.5

1.8

2.0

2.3

– szerokość

1.2

1.4

1.8

2.0

– wysokość

1.2

1.7

1.9

2.0

Bilans cieplny pracy generatora pary serii ST zasilanego gazem.

Generator pary ST-502H

Energia cieplna produkowana przez generatory parowe serii ST, składa się z dwóch komponentów: ciepła spalania i ciepła kondensacji wody powstałego podczas spalania paliwa.

Maksymalne zużycie paliwa: 142m3/h;
Średnia wartość opałowa gazu ziemnego q = 8000 kcal/m3;
Temperatura pary technologicznej – 100 stC;
Podczas spalania 1 m3 gazu ziemnego powstaje 1.6 kg wody (z powodu reakcji chemicznej spalania);
Podczas spalania 142 m3 powstaje 227 kg wody;
Przy spalaniu 142 m3 gazu ziemnego uzyskuje się :
Q gazu = 142 m3 x 8000 kcal / m 3 = 1,136 Gcal – ciepło
W wyniku reakcji chemicznej spalania 227 kg wody ( kondensacja) uzyskuje się:
Q wody = 227 kg x 539 kcal / kg = 122 460 kcal = 0, 12 Gcal ciepła.
Całkowita ilość ciepła wytworzonego przez generator pary wynosi:
Q całkowite = Q gazu+ Qwody = 1,136 Gcal + 0, 12 Gcal = 1, 25 Gcal

Produkcja betonu towarowego

Produkcja betonu towarowego

 

Sterylizacja komór pieczarkarni i podgrzew wody technicznej

Sterylizacja komór pieczarkarni i podgrzewanie wody technicznej