Zadzwoń do nas: +48 530 760 998

Palniki

Palnik olejowo-gazowyW naszej ofercie posiadamy również palniki:

 • olejowe,
 • gazowe,
 • olejowo-gazowe.

Poniżej prezentujemy więcej informacji na temat palników olejowo-gazowych

Palniki dwupaliwowe Weishaupt typu  GL i  spełniają warunki bezpieczeństwa eksploatacyjnego, łatwości montażu oraz niezawodności działania. Pracują w sposób energooszczędny i przyjazny dla środowiska. Część olejowa palników dwupaliwowych jest zgodna z norma EN 267. Palniki gazowe oraz palniki dwupaliwowe w części gazowej są zgodne z norma EN 676 oraz Dyrektywa w sprawie urządzeń gazowych (90/396/EWG). Palniki uzyskały dopuszczenie typu.

Zalety:

 • szeroki zakres mocy i możliwości stosowania
 • automatyczny przebieg funkcji palnika
 • wstępne przewietrzanie komory spalania
 • niezawodna kontrola płomienia
 • stabilna charakterystyka pracy dmuchawy – stabilne spalanie
 • cicha praca
 • odchylana obudowa palnika
 • łatwy montaż, dostrajanie i konserwacja dzięki dostępności podzespołów
 • możliwości przełączania na inne rodzaje gazu
 • zmiana paliwa w palnikach dwupaliwowych odbywa się przez ręczne lub automatyczne przełączenie, bez konieczności przebudowy palnika
 • automatyczne zamknięcie dopływu powietrza przy wyłączeniu palnika.

Konstrukcja
Wszystkie elementy składowe palnika stanowią jedna całość. Silnik palnika jest ustawiony osia pod katem prostym w stosunku do kierunku strumienia powietrza. Napędza na jednej osi koło dmuchawy i pompę olejową (w palnikach dwupaliwowych). Wszystkie urządzenia do nastawiania ilości paliwa i powietrza są rozmieszczone przejrzyście i w sposób umożliwiający łatwy dostęp. Palniki mogą być odchylane w prawo lub lewo. Ułatwia to prace serwisowe przy głowicy, tarczy spiętrzającej, dyszy i elektrodach.

Paliwa
Część olejowa (olej opałowy wg normy DIN 51603): olej opałowy lekki (EL) o lepkości do 6 mm2/s przy 20°C Część gazowa (instrukcja DVGW nr G 260): gaz ziemny E (wcześniejsze oznaczenie: H), gaz ziemny LL (wcześniejsze oznaczenie: L),  gaz płynny F. Inne rodzaje gazu i paliwa na zapytanie.

Zastosowanie
Palniki przeznaczone są do współpracy z takimi odbiornikami ciepła jak kotły grzewcze, kotły parowe, nagrzewnice powietrza oraz do określonych procesów wytwarzania ciepła technologicznego. Ze względu na możliwość przezwyciężania przez palniki znacznych ciśnień w komorze spalania stosowane są głównie w nowoczesnych, wysokowydajnych instalacjach kotłowych.

Regulacja
Regulacja powietrza i paliwa odbywa się w zależności od paliwa, wielkości palnika oraz zapotrzebowania:

 •     ślizgowo-dwustopniowa Z
 •     ślizgowo-dwustopniowa ZM
 •     trójstopniowa (tylko czść olejowa)
 •     modulacyjna (przez zabudowę odpowiedniego urządzenia regulacyjnego możliwe jest modulacyjne regulowanie palnika ślizgowo-dwustopniowego ZM przy pomocy siłownika o czasie przestawiania 42 sek.).

W palnikach ślizgowo-dwustopniowych regulacja mocy odbywa się szybko. Wyposażone są one w siłownik o czasie przestawiania 8 sek. Przy pomocy tarczy regulacyjnej odbywa się regulacja klapy powietrza i klapy gazu w sposób zespolony. Dzięki synchronizacji gazu i powietrza nie występują udary w komorze spalania i w sieci gazowej podczas rozruchu palnika i zmian mocy. W palnikach ślizgowo-dwustopniowych ZM oraz modulacyjnych regulacja mocy odbywa się powoli. Przy pomocy tarczy regulacyjnej odbywa się regulacja klapy powietrza i klapy gazu w sposób zespolony. Zmiana mocy trwa maksymalnie 20 lub 42 sekundy. W przypadku regulacji ślizgowo-dwustopniowej moc dolna i moc górna ustalane są w obrębie zakresu regulacyjnego. Przestawianie mocy odbywa się ślizgowo w zakresie od mocy dolnej do mocy górnej, zależnie do zapotrzebowania na ciepło. Nie występuje gwałtowne włączanie lub wyłączanie dopływu znacznych ilości paliwa.

Obniżona moc rozruchowa przy pracy gazowej
Rozruch palnika odbywa się na poziomie mocy zapłonowej. Dzięki temu do komory spalania dopływa tylko niewielka ilość gazu. Po czasie zwłoki następuje włączenie dopływu gazu dla płomienia głównego.

Wyłączenie regulacyjne przy mocy dolnej
Zastosowanie odpowiednich urządzeń regulacyjnych i nastawiona wartość zadana dla stopnia 2 lub regulacji modu-modulacyjnej sprawia, że wyłączenie regulacyjne palnika odbywa się z poziomu mocy dolnej. Pozwala to uniknąć udarów ciśnieniowych w sieci gazowej przy wyłączeniach regulacyjnych.

Nadzór płomienia
Automat palnikowy zabudowany w szafie sterowniczej lub przy palniku zapewnia automatyczne funkcjonowanie palnika. Przy pomocy czujnika płomienia kontroluje obecność płomienia i jego stabilność. Czujnik płomienia w palniku gazowym działa na zasadzie prądu jonizacyjnego. Palniki dwupaliwowe wyposażone są w czujniki UV.

Sprzęgło elektromagnetyczne w palnikach dwupaliwowych (za dopłatą)
Podczas pracy gazowej sprzęgło między pompą olejową i silnikiem palnika rozłącza się samoczynnie. Chroni to pompę olejowa przez zużyciem.

Armatura
Zgodnie z norma EN 676 palniki muszą być wyposażone w dwa zawory elektromagnetyczne. Palniki gazowe i dwupaliwowe firmy Weishaupt są standardowo wyposażone w dwa zawory elektromagnetyczne klasy A (podwójny zawór elektromagnetyczny – DMV). Ponadto firma Weishaupt zaleca stosowanie układu kontroli szczelności. Zgodnie z norma DIN-EN 676 od mocy 1.200 kW stosowanie układu kontroli szczelności jest obowiązkowe. Powyższe urządzenia oraz dalsze elementy armatury gazowej, np. filtry oraz regulatory ciśnienia gazu przedstawiono w liście wyposażenia.

Przestawianie na inne rodzaje gazu
Paniki gazowe i dwupaliwowe Weishaupt do gazu ziemnego i płynnego są pod względem konstrukcyjnym jednakowe. Przy zmianie zasilania na inny rodzaj gazu, np. na gaz ziemny konieczne jest jedynie dostrojenie palnika.

Tłumiki
Tłumiki Weishaupt z serii W-SH znacznie zmniejszają hałaśliwość pracy palników. Bliższe dane w druk nr 13.

Miejsce ustawienia palnika
Palniki są w standardowym wykonaniu (materiał, konstrukcja i rodzaj ochrony) przeznaczone do pracy w pomieszczeniach zamkniętych przy temperaturach od -15°C do +40°C przy względnej wilgotności powietrza do 80%.