Zadzwoń do nas: +48 530 760 998

Kotły olejowe

W naszej ofercie posiadamy nastepujące kotły olejowe:

1. Vitomax 100

Olejowy/gazowy kocioł grzewczy
Znamionowa moc cieplna: 650 do 2000 kW
Vitomax 100 jest kotłem wodnym niskotemperaturowym dla dopuszczalnej temperatury zasilania do 100°C do pracy z podwyższoną temperaturą wody kotłowej; dopuszczalne nadciśnienie robocze 8 bar, znamionowa moc cieplna: 650 do 2000 kW

Vitomax 100

Vitomax 100

Zalety:

 • Oszczędny w zużyciu energii. Sprawność znormalizowana: 95%. Zwiększenie sprawności znormalizowanej nawet do 10% przez przyłączenie ekonomizera kondensacyjnego Vitotrans 333 ze stali szlachetnej.
 • Kocioł grzewczy z nawrotną komorą spalania i niskim obciążeniem komory spalania ( < 1,2 MW/m3 ) ? niskoemisyjne spalanie z małymi emisjami tlenków azotu.
 • Brak wymogu zapewnienia minimalnego przepływu wody kotłowej ? obszerny płaszcz wodny i duża pojemność wodna zapewniają dobrą cyrkulację wewnętrzną i pewne odprowadzanie ciepła ? uproszczenie układu hydraulicznego.
 • Zbędne dodatkowe wstawki przyłączeniowe na zasilaniu: wszystkie króćce wymagane dla osprzętu znajdują się na samym kotle.
 • Niskie opory przepływu strony spalin, dzięki konwekcyjnym powierzchniom grzewczym z obszernymi płomieniówkami.
 • Łatwość i wygoda przy wykonywaniu prac serwisowych dzięki chłodzonym wodą przewałom bez wymurówki i dużym drzwiom wyczystkowym

2. Vitomax 200

Olejowy/gazowy stalowy kocioł grzewczy dużej mocy
Znamionowa moc cieplna: 2100 do 19500 kW

Vitomax 200 jest wytwornicą wody gorącej dla dopuszczalnej temperatury zasilania do 100°C, dopuszczalnego nadciśnienia roboczego 6 i 10 bar, znamionowa moc cieplna: 2100 do 15000 kW

Vitomax 200

Vitomax 200

Zalety:

 • Oszczędny w zużyciu energii dzięki niskiej temperaturze spalin, wielowarstwowej izolacji cieplnej grubości 120 mm i chłodzonej wodą ścianie przedniej.
 • Sprawność znormalizowana: 95%. Zwiększenie sprawności znormalizowanej nawet do 10% przez przyłączenie ekonomizera kondensacyjnego Vitotrans 333 ze stali szlachetnej.
 • Kocioł trzyciągowy o niskim obciążeniu komory spalania (< 1,3 MW/m3) dzięki temu spalanie niskoemisyjne z niskimi emisjami tlenków azotu.
 • Znak bezpieczeństwa EWG wg europejskiej dyrektywy dla urządzeń ciśnieniowych 97/23/EG
 • Brak wymogu minimalnego przepływu wody grzejnej, obszerny płaszcz wodny i duża pojemność wodna zapewniają dobre warunki samoczynnej cyrkulacji wewnętrznej i dobrego przekazywania ciepła, uproszczenie układu hydraulicznego kotła.
 • Niskie opory przepływu strony spalin dzięki konwekcyjnej powierzchni grzewczej z rur płomieniówkowych o dużej średnicy.
 • Niepotrzebna dodatkowa wstawka na zasilaniu, gdyż wszystkie potrzebne przyłącza wyposażenia kotła znajdują się już na kotle.
 • Wysoka dogodność serwisowania, dzięki chłodzonym wodą przewałom, bez wymurówek, i dużym drzwiom wyczystkowym.
 • Łatwość i wygoda przy wykonywaniu prac serwisowych dzięki chłodzonym wodą przewałom bez wymurówki i dużym drzwiom wyczystkowym
 • Wysuwny wózek palnika, dostarczany jako osprzęt dla kotłów do 6600 kW ułatwia prace konserwacyjne i regulacyjne przy palniku.
 • Przystosowany do chodzenia pomost górny w zakresie dostawy, ułatwia montaż i konserwację i chroni izolację kotła przed uszkodzeniami.
 • Kocioł Vitomax 200 może być alternatywnie wyposażany w termostaty indywidualne lub regulator kotła Vitotronic.
 • Szafka sterownicza Vitocontrol umożliwia wysterowanie wszystkich urządzeń regulacyjno-sterujących kotła.
 • Łatwość i wygoda przy wykonywaniu prac serwisowych dzięki chłodzonym wodą przewałom bez wymurówki i dużym drzwiom wyczystkowym

3. Vitomax 300

Olejowo-gazowy stalowy kocioł grzewczy dużej mocy
Znamionowa moc cieplna: 1860 do 5900 kW

Vitomax 300 jest niskotemperaturowym kotłem grzewczym olejowym/gazowym dla dopuszczalnych temperatur zasilania do 100°C, do pracy z płynnie obniżaną temperaturą wody kotłowej, na dopuszczalne nadciśnienie robocze 6 bar, – typ M343. Znamionowa moc cieplna: 1860 do 5900 kW.

Vitomax 300 jest wiodącym w tym zakresie mocy ? niskotemperaturowym kotłem trójciągowym z wielowarstwowymi konwekcyjnymi powierzchniami grzewczymi z rur Duplex i niskim obciążeniem komory spalania. Cechują go zarówno wysoka sprawność znormalizowana i niska emisja substancji szkodliwych, jak i wysoka dogodność konserwacji.

Vitomax 300

Vitomax 300

Zalety:

 • Wysokie bezpieczeństwo eksploatacji i długa żywotność dzięki wielowarstwowym konwekcyjnym powierzchniom grzewczymi z rur Duplex.
 • Oszczędny w zużyciu energii dzięki płynnie obniżanej temperaturze wody kotłowej.
 • Sprawność znormalizowana: 95%. Zwiększenie sprawności znormalizowanej nawet do 10% przez przyłączenie ekonomizera kondensacyjnego Vitotrans 333 ze stali szlachetnej.
 • Niskie minimalne temperatury powrotu: 38°C przy opalaniu olejem, 45°C przy opalaniu gazem.
 • Nieznaczne straty wypromieniowania dzięki wielowarstwowej izolacji cieplnej grubości 120 mm i chłodzonej wodą ścianie przedniej. Izolowany cieplnie jest również czopuch kotła.
 • Kocioł trzyciągowy o niskim obciążeniu komory spalania (Ł 1,2 MW/m3), dzięki temu spalanie niskoemisyjne z niskimi emisjami tlenków azotu.
 • Znak bezpieczeństwa EWG wg europejskiej dyrektywy dla urządzeń ciśnieniowych 97/23/EG.
 • Brak wymogu minimalnego przepływu wody grzejnej, obszerny płaszcz wodny i duża pojemność wodna zapewniają dobre warunki samoczynnej cyrkulacji wewnętrznej i dobrego przekazywania ciepła ? uproszczenie układu hydraulicznego kotła.
 • Niskie opory przepływu spalin dzięki konwekcyjnej powierzchni grzewczej z rur płomieniówkowych o dużej średnicy.
 • Wysoka dogodność serwisu dzięki chłodzonym wodą przewałom bez wymurówki i dużym drzwiom wyczystkowym
 • Wysuwny wózek palnika w zakresie dostawy ułatwia prace konserwacyjne i regulacyjne przy palniku.
 • Przystosowany do chodzenia pomost górny w zakresie dostawy, ułatwia montaż i konserwację i chroni izolację kotła przed uszkodzeniami.
 • Ekonomiczna i bezpieczna eksploatacja instalacji grzewczej dzięki zdolnemu do komunikowania się cyfrowemu systemowi regulacji Vitotronic. Konfigurowalny dla każdych potrzeb, realizuje wszystkie znane strategie regulacji i przypadki zastosowań.
 • Standardowa magistrala komunikacyjna LON umożliwia kompletne włączenie instalacji grzewczej w system automatyki budynku. Możliwość zdalnego monitorowania poprzez Internet z modułami komunikacyjnymi Vitocom i Vitodata. Możliwość integracji w szafce sterowniczej Vitocontrol.

4. Vitomax 200 HS

Olejowe/gazowe kotły parowe. Wysokociśnieniowa wytwornica pary wysokoprężnej.
Znamionowa moc cieplna: 375 do 16500 kW i wydajności od 0,5 do 25 ton pary/h.

Vitomax 200 HS jest olejową/gazową wytwornicą pary wysokoprężnej, odpowiadającą grupie IV wg rozporządzenia o kotłach parowych i przepisów TRD, dopuszczalne nadciśnienie robocze 6 , 8, 10, 13 wzg. 16 bar (wyższe nadciśnienia robocze, do 25 bar ? na zapytanie). Trzyciągowy układ kotła z niskim obciążeniem komory spalania zapewnia przy tym niskie emisje substancji szkodliwych.

– typ M237 – wydajność pary: 0,5 do 3,8 t/h
– typ M235 – wydajność pary: 4,0 do 25,0 t/h

Vitomax 200 hs

Vitomax 200 hs

Zalety:

 • Wysokie bezpieczeństwo eksploatacji i długa żywotność dzięki obszernemu płaszczowi wodnemu i dużym odstępom płomieniówek. Odstępy płomieniówek przewyższają wymagania minimalne dyrektywy FDBR. Ponadto duża pojemność cieplna zapewnia dobrą cyrkulację wewnętrzną i pewne przekazywanie ciepła.
 • Duża przestrzeń pary i duża powierzchnia odparowania oraz zintegrowany odkraplacz podwyższają jakość pary.
 • Kocioł trzyciągowy o niskim obciążeniu komory spalania (< 1,3 MW/m3), dzięki temu spalanie niskoemisyjne z niskimi emisjami tlenków azotu.
 • Nieznaczne straty wypromieniowania dzięki wielowarstwowej izolacji cieplnej grubości 120 mm, izolowanemu czopuchowi i chłodzonej wodą ścianie przedniej.
 • Oszczędny w zużyciu energii, sprawność kotła wynosi do 91%, zależnie od nadciśnienia roboczego.
 • Dopuszczenie wg europejskiej dyrektywy dla urządzeń ciśnieniowych 97/23/EG lub przepisów krajowych.
 • Niskie opory przepływu strony spalin dzięki konwekcyjnej powierzchni grzewczej z rur płomieniówkowych o dużej średnicy.
 • Wysoka dogodność serwisu dzięki chłodzonym wodą przewałom bez wymurówki i dużym drzwiom wyczystkowym.
 • Wysuwny wózek palnika, jako osprzęt dla kotłów do 6500 kW, ułatwia prace konserwacyjne i regulacyjne przy palniku.
 • Przystosowany do chodzenia pomost górny w zakresie dostawy, ułatwia montaż i konserwację i chroni izolację kotła przed uszkodzeniami.
 • Podgrzewanie wody zasilającej w kombinacji z wymiennikiem ciepła spaliny/woda (na zapytanie). Wzrost wykorzystania energii nawet do 5%.
 • Szafka sterownicza Vitocontrol umożliwia wysterowanie wszystkich urządzeń regulacyjnych i sterujących kotła. Ponadto, przez zastosowanie odpowiednich komponentów, można wyposażyć kocioł do automatycznego, bezobsługowego ruchu z 24- wzg. 72-godzinnym cyklem nadzoru wg TRD 604.